Transport gratuit pentru comenzile mai mari de 300 RON! Doar in Romania.

Termeni si Conditii

 S.C. SLAVIANI IMPEX SRL, cu sediul in jud. Neamt, comuna Girov, sat Turturesti, str. Gheorghe Popovici, nr. 113, nr. 15, inregistrata in Registrul Comertului Neamt sub nr. J27/1149/2017, cod fiscal 38424852,  reprezentata legal de catre Nicolae Lozovanu,, în calitate de administrator este PRESTATORUL produselor si serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact predarea vanzarea si livrarea de accesorii flori, aranjamente florale, cutii si cosuri decorative sub brandul Mega Packing.

BENEFICIARUL este persoana fizică sau juridică care primește produsul oferit de prestator, în urma achitării contravalorii menționate în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele si serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

Obligațiile BENEFICIARULUI

⦁ Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate.

Prețul și Modalități de Plată

⦁ În cazul achitării prin card de credit, prețul este cel afisat pentru fiecare produs si serviciu in parte;

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin:

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispozitii Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra produselor HI Gift sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage dupa sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Părțile declară că între ele nu a mai intervenit nici o alta întelegere și că prezentul contract este singurul intervenit între PRESTATOR și BENEFICIAR.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs sau serviciu online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.